Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti on nyt Noste Isännöinti

Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy:n nimi muuttuu 11.12.2020 lähtien. Uusi yritysnimi on Noste Isännöinti Oy, joka kuvastaa yrityksen toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Koko isännöintiala elää parhaillaan murroskautta. Noste Isännöinti vastaa muuttuviin asiakastarpeisiin tarjoamalla kokonaisvaltaista ja kiinteistöjen järkevään johtamiseen erikoistunutta isännöintipalvelua.

Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy on palvellut taloyhtiöitä ja organisaatioita Keski-Suomessa yli 25 vuoden ajan. Nyt on tullut aika uudistaa myös koko brändi ja yritysnimi vastaamaan paremmin yrityksen strategisia tavoitteita.

– Tänä päivänä taloyhtiöiden hallituksen jäsenet ja osakkaat vaativat ripeää päätettyjen asioiden toimeenpanoa ja reagointia esiin nouseviin ongelmiin, sähköistä ajantasaista tiedottamista, läpinäkyvää reaaliaikaista talouden seurantaa, monikanavaista hyvää tavoitettavuutta ja ammattimaista asiakaspalvelua, kertoo Noste Isännöinnin hallituksen puheenjohtaja Ari Tikkanen.

Noste Isännöinnissä rutiinityöt automatisoidaan madollisimman pitkälle, minkä ansioista yritys pystyy vastaamaan ketterästi asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Myös asiantunteva ja opastava isännöintipalvelu on tärkeää asiakkaalle.

– Tavoitteenamme on tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia, joten hyvinvoivat työntekijät ovat kantava voimamme. Haluamme olla jatkossakin rento työpaikka, jossa on hyvä ilmapiiri sekä yhteishenki ja työntekijöiden jaksamiseen sekä osaamiseen panostetaan, jatkaa Tikkanen.

Isännöintiala on murroksessa

Koko ala kehittyy kovalla vauhdilla. Syynä tähän ovat muun muassa asumismukavuuden merkityksen korostuminen, digitalisaation tuomat muutokset, vastuullisuus, lainsäädäntö sekä rakennusten ja väestön ikääntyminen. Taloyhtiöiden kiinteistöasioiden johtamisen, peruskorjausten ja kustannustehokkaan ylläpidon merkitys tulee kasvamaan entisestään ja se luo tarvetta myös uusille ratkaisuille. Tikkanen nostaa esiin kolme merkittävää asiaa.

– Taloyhtiöiden laajat korjaushankkeet ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Niiden onnistunut läpivienti vaatii monialaista asiantuntijuutta, vahvaa projektinjohtokykyä sekä aktiivista tiedottamista. Myös sähköiset ratkaisut ja robotiikka on tullut jäädäkseen isännöintitoimialalle. Nosteella esimerkiksi kuukausittain toistuvat sopimuslaskut tarkastaa Einari-robotti. Muualla kuin taloyhtiössä asuvat osakkaat arvostavat sitä, että Noste Isännöinnin järjestämiin kokouksiin voi osallistua aina myös etäyhteyden avulla.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi isännöintiyritysten koko tulee kasvamaan tulevaisuudessa, koska digitalisaation hyödyntäminen vaatii merkittäviä investointeja ja sen vuoksi riittävän suurta yrityskokoa.

Kokonaisvaltaista isännöintipalvelua

Noste Isännöinti Oy on Keski-Suomen suurin isännöintitoimisto. Yrityksemme tarjoaa Keski-Suomessa kokonaisvaltaista isännöintiä 30 työntekijän voimin.  Nosteen liikevaihto on 2,5 M€. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä kuvaa asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten lisäksi se, että liikevaihtomme on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli 25 vuotta. Nosteen asiakkaana on 330 asuin- ja liikekiinteistöä, joissa on yli 10 000 asuntoa ja yli 15 000 asukasta. Nosteen omistuksessa ei tapahdu muutoksia. Omistajat työskentelevät yhtiön isännöintitehtävissä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ari Tikkanen, puh. 044 737 2261, ari.tikkanen@nosteisannointi.fi
sähköposti 15.12.2020 saakka ari.tikkanen@yrityskonsultit.com

Helppoa ja huoletonta asumista ja omistamista.