Asunto Oy Jyväskylän Helokantalot – Isännöintitoimiston vaihto toi tuhansien säästöjä taloyhtiön sopimuksiin

Kun isännöintitoimisto vaihtuu, on isännöitsijän tärkeää perehtyä uuteen kohteeseen syvällisesti niin teknisesti kuin hallinnollisesti. Joskus sopimuksiin syventyminen voi tuoda yllättävääkin säästöä. Näin kävi taloyhtiön Asunto Oy Jyväskylän Helokantalot kohdalla sen siirryttyä Noste Isännöinnin asiakkaaksi vuoden 2020 alussa.

Asunto Oy Jyväskylän Helokantalot on suuri, 225 huoneiston kiinteistö. Taloyhtiö valitsi Nosteen isännöitsijäkseen vuonna 2020.

Isännöitsijätoimiston sopiva koko takaa tekemisen jatkuvuuden

Lokakuussa 2019 Asunto Oy Jyväskylän Helokantalot päätti irtisanoa sopimuksensa edellisen isännöintitoimiston kanssa ja ryhtyi kilpailuttamaan isännöintitoimistoja. Ison, 225 huoneiston kiinteistön isännöitsijäksi etsittiin edellistä isompaa toimijaa, jotta taloyhtiön asioiden hoito sujuisi katkoitta tilanteessa kuin tilanteessa.

– Lähdimme etsimään isompaa isännöitsijätoimistoa, jolla on tarpeeksi henkilökuntaa varmistamaan tekemisen jatkuminen. Näin toiminta ei pysähdy esimerkiksi sairaustapaukseen, kertoo hallituksen puheenjohtaja ja osakas Janne Cederberg.

Usean palveluntarjoajan tarjouksen joukosta Noste Isännöinti nousi houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kokonsa ja hinta-laatusuhteen takia. Lopullinen päätös tehtiin kuitenkin tapaamisen pohjalta.

– Tietenkin kirjalliset syyt painoivat, mutta valintaan vaikutti myös henkilökohtainen tapaaminen ja sen pohjalta muodostunut hyvä yleiskuva toimistosta, Cederberg muistelee.

Taloyhtiölle säästöä kymmeniä tuhansia vuodessa

Noste Isännöinnissä ymmärretään, että uuden kohteen syvällinen haltuunotto on tärkeää yhteistyön sujumisen kannalta. Taloyhtiöön perehdytään niin teknisesti kuin hallinnollisesti, kohteen teknisen kunnon varmistamisesta tarpeellisten sopimusten voimassaolon tarkistamiseen.

Tarkka syventyminen kiinteistön sopimuksiin kannatti, sillä irtisanomalla tarpeettomat ja kilpailuttamalla voimassaolevat sopimukset kiinteistön vastuuisännöitsijä Toni Tikkanen toi taloyhtiölle kymmenien tuhansien vuosittaiset säästöt.

– Kiinteistölle oli esimerkiksi jäänyt voimaan sopimus jo vuosia sitten käytöstä poistuneesta valokuituyhteydestä. Maksettiin siis monta sataa euroa kuussa valokuituyhteydestä, jota ei edes käytetty. Toni huomasi tämän ja irtisanoi sopimuksen keväällä, Cederberg kertoo.

Säästöt:

Internet- ja kaapeli-tv-yhteyksien kilpailutus → säästöä yli 8 000 € vuodessa

Huoltoyhtiön kilpailutus → säästöä noin 45 000 € vuodessa

Turhaksi jääneiden sopimuksien irtisanominen → säästöä lähes 6 000 € vuodessa

Sähkösopimuksen kilpailutus → säästöä odotetaan noin 3 700 €

Yhteensä säästöjä saatiin siis noin 62 900 € vuodessa.

Toimiva yhteistyö vastuuisännöitsijän kanssa tärkeintä

Hallituksen puheenjohtaja on tyytyväinen Nosteen kanssa alkaneeseen yhteistyöhön. Taloyhtiön näkökulmasta isännöinti henkilöityy luonnollisesti vastuuisännöitsijään ja kiinteistösihteeri Pirjo Heinoseen, joiden työskentely saa Cederbergiltä kiitosta.

– Pystyn suosittelemaan Noste Isännöintiä. Asiat ovat hoituneet ajallaan ja isännöitsijä on tuonut hyviä ideoita kiinteistön hoitamiseen, Cederberg toteaa.

Sopimusten kilpailuttaminen toi taloyhtiölle säästöjä yhteensä noin 62 900 € vuodessa, mikä tarkoittaa kuukaudessa noin 0,44 € säästöä neliötä kohden.

Helppoa ja huoletonta asumista ja omistamista.