Uudelle uralle siirtynyt Aaro Laitinen: ”Isännöinti on hyvä vaihtoehto alanvaihtajalle”

Kiinteistönhoitajana työskennellyt Aaro Laitinen opiskeli isännöinnin ammattitutkinnon työkaverinsa esimerkin innostamana. Nyt hän vastaa noin 20 taloyhtiön hallinnosta ja suorittaa jo toista isännöintialan koulutusta.

Vielä reilut kolme vuotta sitten isännöitsijä Aaro Laitinen työskenteli kiinteistönhoitajana ulkoalueiden kunnossapitotehtävissä. Kun yksi hänen työkavereistaan siirtyi huoltotehtävistä isännöintitöihin, alkoi Laitinenkin pohtia siirtymistä uudelle uralle.

– Päätin ottaa selvää isännöitsijän työstä ja innostuin. Minua kiinnosti erityisesti työn monimuotoisuus. Isännöitsijä pääsee työskentelemään kiinteistöjen teknisen puolen, talouden ja hallinnon parissa. Lisäksi työhön sisältyy asiakaspalvelua.

Nopeasti kiinni opintoihin

Laitinen huomasi, että Gradiassa voi suorittaa isännöinnin ammattitutkinnon (IAT). Koulutukseen pääsy edellytti työpaikkaa, sillä valtaosa opiskelusta tapahtui työssä oppien. Niinpä Laitinen päätti soittaa Noste Isännöinnin toimitusjohtajalle ja kyseli, järjestyisikö hänelle harjoittelupaikkaa yrityksestä. Asiat etenivät nopeasti, ja vain parin kuukauden kuluttua puhelusta Laitinen jo aloitteli opintojaan.

– Opintojen aloittaminen ei ollut sidottu tiettyyn vuodenaikaan, joten pääsin opintoihin nopeasti kiinni. Opinnot kestivät noin vuoden. Pari päivää kuukaudessa tein lähiopintoja ja loput ajasta olin työssä oppimassa.

Laitinen sai mentorikseen Nosteen kokeneen isännöitsijän, joka perehdytti hänet työtehtävien hoitoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana Laitisella ei ollut omia taloyhtiöitä hoidettavana vaan hän avusti mentoriaan ja muita Nosteen isännöitsijöitä asiakkuuksien hoidossa.

– Sain käyttää työaikaa myös opiskeluun. Luin esimerkiksi isännöitsijän käsikirjaa ja perehdyin taloyhtiöitä koskeviin oikeustapauksiin, Laitinen muistelee.

Monipuolisiin teoriaopintoihin kuului muun muassa kirjanpitoa ja taloushallintoa, viestintää ja asiakaspalvelua, talotekniikkaa, tietotekniikkaa ja englantia. Koulutuksen loppuvaiheessa Laitinen suoritti näyttökokeen, jossa hän osoitti oppineensa isännöitsijän työssä tarvittavat keskeiset tiedot ja taidot.

Peruskorjausprojektit kiinnostavat

Laitinen sai isännöitsijän ammattitutkintopaperit käteensä joulukuussa 2019. Samalla työharjoittelupaikka vaihtui vakituiseksi isännöitsijän työsuhteeksi Nosteella. Parin työvuoden aikana Laitinen on saanut hoidettavakseen noin parikymmentä talo- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kohteiden joukossa on sekä pieniä että suuria kiinteistöjä.

– Minusta on hienoa, että olen saanut asiakkaikseni taloyhtiöiden ohella myös kiinteistöosakeyhtiöitä. Ne lisäävät työn monipuolisuutta. Minua innostavat erityisesti yhtiöiden korjausrakentamishankkeet. Hankkeiden kilpailutukset ja korjausprosessin läpivieminen tuovat mukavaa vaihtelua isännöitsijän perustyöhön. Olen päässyt isännöitsijänä mukaan esimerkiksi vesijohto- ja kattoremonttihankkeisiin.

Isännöitsijä muodostaa kirjanpitäjän ja kiinteistösihteerin kanssa tiimin, joka hoitaa yhdessä taloyhtiöiden asioita. Isännöitsijän vastuulla on yhtiöiden hallinto ja tekniset kysymykset. Kirjanpitäjä huolehtii puolestaan yhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä. Kiinteistösihteerin tehtäviä ovat muun muassa vastikelaskutus ja yhtiössä tapahtuvien muutosten päivittäminen järjestelmiin.

Laitisen työpäivät täyttyvät yleensä taloyhtiöiden juoksevien asioiden hoitamisesta sekä asukkaiden ja osakkaiden asumiseen liittyvien kysymysten selvittelystä. Laitinen työskentelee pääosin toimistolta käsin, vaikka etätyökin onnistuisi. Toimistolla kokeneilta kollegoilta saa nopeasti apua kinkkisempiin kysymyksiin ja tarjolla on myös ergonominen työpiste.

– Työpäivät aloitan yleensä tarkastamalla ja hyväksymällä yhtiöiden laskuja sekä vastailen sähköpostiviesteihin. Loppupäivästä teen taloyhtiöiden talouden seurantaa, hoidan korjaushankkeisiin liittyviä asioita ja olen yhteydessä esimerkiksi urakoitsijoihin, suunnittelijoihin ja valvojiin. Työhöni kuuluu muun muassa hankkeiden tarjouskilpailutusten ja rahoitusjärjestelyjen hoitaminen sekä esitysten tekeminen yhtiöiden hallituksille, Laitinen luettelee.

Laitinen työskentelee pääosin toimistoaikoina, mutta helmi-toukokuun yhtiökokoussesonki venyttää työpäiviä iltaan.

– Keväällä kokouksia on kahtena tai kolmena iltana viikossa. Kokouksista maksetaan erillinen kokouspalkkio. Ilman korvausta ei koskaan tarvitse työskennellä.

Isännöitsijän työ on varainhoitoa

Laitista isännöitsijän työssä motivoi työn vastuullisuus ja alan jatkuva muutos. Eteen tulee koko ajan asioita, jotka haastavat oppimaan uutta ja pitävät mielenkiinnon yllä.

– Isännöitsijän työ on ennen kaikkea osakkaiden varainhoitoa. Pyrin omalla työlläni turvaamaan, että osakkeiden arvo säilyy ja mielellään jopa nousee. Omalla työlläni vaikutan siihen, että taloyhtiöiden päättäjillä on päätöstensä tukena paras mahdollinen tieto. Varmistan myös, että päätökset ovat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia.

Laitinen on viihtynyt isännöitsijänä mainiosti. Hän opiskelee työn ohessa Kiinteistöalan koulutuskeskuksen järjestämää isännöintialan syventävää ITS-tutkintoa. Tulevaisuudessa Laitinen suunnittelee suorittavansa myös johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon, joka mahdollistaisi etenemisen isännöinti- ja kiinteistöalan esimies- ja johtotehtäviin.

Laitinen suosittelee isännöitsijän työtä lämpimästi kaikille kiinteistöalasta kiinnostuneille. Mielenkiintoisesta työstä saa monipuolista työkokemusta. Alan työllisyystilannekin on hyvä. Esimerkiksi Noste Isännöinnissä on toiminut viime vuosina useita isännöitsijäharjoittelijoita, jotka ovat Laitisen tapaan saaneet yrityksestä vakituisen työpaikan. Alan työtilanne on suotuisa myös jatkossa, sillä lähivuosina monet kokeneet isännöitsijät siirtyvät eläkkeelle.

– Nostetta voin ehdottomasti suositella työnantajana. Talossa on rento ja avoin ilmapiiri ja työntekijöiden kohtelu on reilua. Isännöitsijä ei jää koskaan haasteidensa kanssa yksin, sillä 18 kollegasta joku osaa aina auttaa. Juridisissa kysymyksissä voimme tarvittaessa hyödyntää lakitoimistokumppanimme osaamista. Parempaa työnantajaa en tältä toimialalta keksi!

Millaisia ominaisuuksia hyvällä isännöitsijällä pitäisi sitten olla?

– Isännöitsijällä riittää hoidettavia asioita, joten järjestelmällisyys, täsmällisyys ja hyvä stressinsietokyky ovat tärkeitä. Myös pitkäjänteisyyttä tarvitaan, sillä vastoinkäymisiäkin tulee välillä. Niistä kuitenkin selviää, kun jatkaa rauhallisesti ja määrätietoisesti eteenpäin. Asiakaspalvelussa pitää muistaa kohteliasuus myös haastavina hetkinä, Laitinen summaa.

Isännöitsijäksi Nosteelle?