Kirjanpitäjä vaalii taloyhtiön taloutta – Itsenäistä työskentelyä tukee osaava tiimi

Saara Törmäkangas kollegoineen huolehtii siitä, että Jyvässeudun taloyhtiöiden talous pysyy lestissään. Noste Isännöinnin kirjanpitäjänä Saara tekee tiivistä yhteistyötä isännöitsijöiden ja kiinteistösihteerien kanssa.

Oman taloyhtiön isännöitsijä ja kiinteistösihteeri tulevat useimmille suomalaisille tutuiksi uuteen kotiin muuton yhteydessä. Taloyhtiön asioita hoitavan isännöintitiimin kolmas jäsen, kirjanpitäjä, jää monille taloyhtiöiden asukkaille ja osakkaille vieraammaksi.

Noste Isännöinnissä kirjanpitäjiä työskentelee kuusi. Yksi heitä on alalla lähes vuosikymmenen viihtynyt Saara Törmäkangas.

– isännöitsijä ja kiinteistösihteeri ovat meitä kirjanpitäjiä tiiviimmin yhteydessä asukkaisiin ja osakkaisiin. Itse teen enemmän työtä taustalla, vaikka toki vastailenkin aktiivisesti asiakkailta tuleviin kysymyksiin. Huolehdin monien taloyhtiöiden ja osakkaiden kannalta tärkeiden taloudellisten asiakirjojen sekä laskelmien valmistelusta. Esimerkiksi isännöitsijäntodistukset, hankerahoitus- ja lainaosuuslaskelmat, ostolaskut ja hallituksen palkkiolaskelmat kulkevat minun kauttani, Törmäkangas summaa.

Kirjanpitäjä vaikuttaa keskeisesti siihen, että taloyhtiön talous seisoo yhtä tukevalla perustalla kuin sen omistamat rakennuksetkin. Kun kirjanpito ja tilinpäätökset on tehty huolella ja oikein, pysyvät asukkaiden ja osakkaiden ohella tyytyväisinä muun muassa verottaja ja yhtiön remontteja lainoittava pankki. Tarkasti hoidettu kirjanpito ja tilinpäätös auttavat myös taloyhtiötä suunnittelemaan tulevaa sekä tekemään fiksuja päätöksiä esimerkiksi tulevien remonttien suhteen.

Enemmän aikaa asiantuntijatyölle

Törmäkankaalla on hoidettavanaan Jyvässeudulla sijaitsevien sekä pienien, muutaman huoneiston rivitaloyhtiöiden että suurien kerrostaloyhtiöiden kirjanpito, ostoreskontra, lainahallinta ja tilinpäätökset.

Törmäkankaan tärkein työkalu on Fivaldi -taloushallinto-ohjelmisto. Jonkin verran hän käyttää myös Office-ohjelmia, lähinnä Exceliä. Taloushallinto-ohjelmiston kehittyminen on muuttanut melkoisesti kirjanpitäjän työn luonnetta. Rutiininomaiset kirjaustyöt ovat vähentyneet oleellisesti, ja kirjanpitäjän työajasta valtaosa kuluu asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin.

– Nykyään kirjanpito muodostuu lähes automaattisesti. Asiakkuuksien perustamisvaiheessa muokkaan kirjanpito-ohjelmiston asetukset ja määritän tiliöinnit ostolaskuille. Tilikausien aikana käyn kirjanpitoa läpi ja tarkastan, että kirjaukset ovat oikein. Taloyhtiöiden hallitukset arvioivat talousarvion toteutumista yleensä pari kertaa vuodessa. Silloin toimitan arviovertailut nähtäväksi. Varsinainen tilinpäätös tehdään taloyhtiöille yleensä kerran vuodessa, Törmäkangas kertoo.

Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Useimmiten kirjanpitäjien urapolku käynnistyy kauppaopistossa, ammattikorkeakoulussa tai kauppakorkeakoulussa suoritettujen taloushallinnon opintojen valmistuttua. Törmäkangas on tullut alalle kuitenkin toista reittiä.

– Olen opiskellut kieliä ja kääntämistä, mutta päätin lähteä isännöintialalla toimivaan perheyritykseemme töihin vuonna 2012. Kirjanpidon työtehtävät opin käytännön tekemisen kautta.

Noste Isännöinnin työntekijäksi Törmäkangas siirtyi yrityskaupan myötä vuonna 2015. Viime vuosina hän on hankkinut työhönsä lisäoppia Kiinteistöalan koulutuskeskuksen järjestämistä koulutuksissa.

– Nosteella suhtaudutaan positiivisesti osaamisen kehittämiseen. Olen suorittanut KPT 1 ja 2 -koulutukset (Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto) sekä muutaman lyhyemmän alan kurssin. Työnantaja maksoi koulutukseni ja sain osallistua koulutuksen lähiopetuspäiviin työajalla, Törmäkangas kertoo.

Työn itsenäisyys innostaa

Kirjanpitäjän työ Noste Isännöinnissä on Törmäkankaan mukaan hyvin itsenäistä. Jo ennen koronaa kirjanpitäjä voi halutessaan tehdä osan työajastaan etänä ja osan Seppälän toimistolla. Korona aikana Törmäkangas on ollut kokonaan etätöissä.

– Omassa työssäni mukavinta on juuri itsenäisyys. Voin pitkälti itse suunnitella työpäiväni kulun, ja meillä on liukuva työaika käytössä. Itsenäisyydestä huolimatta työ ei ole yksinäistä. Työyhteisössämme on kannustava ilmapiiri ja työkavereilta saa aina tarvittaessa apua sekä tukea. Työkavereiden kanssa tulee vietettyä aikaa myös työajan ulkopuolella. Meillä on yhteisiä harrastevuorojakin.

Törmäkangas kertoo, että Noste Isännöinnin kirjanpitäjillä ja kiinteistösihteereillä on käytössä yhteinen Teams -kanava, jonka avulla työkavereihin on helppo olla yhteydessä. Kuukausittain järjestetään myös kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien yhteinen palaveri, jossa käydään ajankohtaisia asioita läpi.

Työnsä ehdottomiin plussiin Törmäkangas summaa myös mahdollisuuden oppia uusia asioita. Ajoittain vastaan tulee myös kimurantimpia tilanteita. Ne haastavat mukavasti ammattilaisen ongelmanratkaisukykyä.

– Ala muuttuu vauhdilla, joten koko ajan pääsee oppimaan uutta. Välillä vastaan tulee myös kiperämpiä pulmia, joiden ratkaiseminen palkitsee. Ja kyllähän siitäkin aina tulee mukava fiilis, kun pystyy neuvomaan ja auttamaan asiakkaita, Törmäkangas sanoo hymyillen.

Haluaisitko Saaran työkaveriksi?